GÉDÉO Krištálová živica 300 ml, číra

GÉDÉO Krištálová živica 300 ml, číra

Výrobca Pebeo

Balenie obsahuje dvojzložkovú epoxidovú sadu na odlievanie - živicu a tvrdidlo, 1 pár ochranných rukavíc, 2 odmerky a 2 drevené špachtličky.Využitie: priehľadné... celý popis

Skladom
12 ks
Kód produktu
766334

27,45 € s DPH

SKLADOM ks

Popis produktu

Balenie obsahuje dvojzložkovú epoxidovú sadu na odlievanie - živicu a tvrdidlo, 1 pár ochranných rukavíc, 2 odmerky a 2 drevené špachtličky.
Využitie: priehľadné dekoratívne predmety, šperky a bižutéria, dekorácia povrchov. Vrstva by nemala presahovať 5 cm. Povrchy: sklo, keramika, kov, silikón, farebné drevo, plast. Je možné ju tónovať farbami PĚBÉO Vitrail.
Čas tvrdnutia: na povrchu 12 hodín, kompletne 24 hodín. Skladovanie: 6 mesiacov po otvorení. Skladovacia teplota: 15°C - 25°C. Chrániť pred mrazom. Čistenie: mydlo a voda.
Inštrukcie:
1. V nádobe zmiešajte 1 časť objemu tvrdidla (B) s dvomi časťami objemu živice (A).
2. Dôkladne zamiešajte obe zložky (hlavne v rohoch nádoby). Miešajte pomaly, aby sa Vám nevytvorili bubliny. Priehľadnú živicu teraz môžete tónovať farbami Vitrail. Znovu premiešajte, aby bola zaistená homogenita a optimálne tvrdnutie hmoty.
3. Premiešanú hmotu nalejte do Vami zvoleného objektu. Podľa povrchu objektu je vhodné zvážiť vymazanie povrchu vazelínou Gedeo (ref. 766320).
4. Odliatok nechajte vo forme vytvrdnúť počas 24 hodín. Tvrdnutie urýchlite, pokiaľ formu so živicou umiestnite k zdroju tepla.
Tipy: Ak potrebujete odmerať množstvo živice potrebnej k vyplneniu Vami vybranej formy, naplňte formu až po okraj vodou a vodu prelejte do odmerky. Na stupnici si odmerajte 1/3 pre tvrdidlo a zvyšok dolejte živicou. Pred naliatím živice je ale odmerku aj formu potrebné poriadne vysušiť od vody. Ak potrebujete získať vysoký lesk, použite lesklý lak Gedeo.
Upozornenie:
Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s potravinami. Miešajte maximálne 150 ml živice na jedno odlievanie. Pri požití alebo zásahu očí (oči poriadne vypláchnite vodou) vyhľadajte bezodkladne lekársku pomoc a ukážte im tento obal.
KOMPONENT A ŽIVICA: Dráždivý. Nebezpečný pre životné prostredie. Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevylievajte do kanalizácie. Zloženie: obsahuje EPOXY zložky, Alkyl(C13/15)(glycidul)ether; reakčná látka:Bisfenol-a-(Epichlorhydrin); epoxy živica (priemerná molekulárna váha <700)
KOMPONENT B TVRDIDLO: Dráždi dýchacie orgány. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou a pri požití. Spôsobuje poleptanie. Uchovávajte uzamknuté mimo dosah detí. Zloženie: Alkylether Polyamines.

Balenie vystačí na odliatie plochy 20 x 15 x 1 cm.